Extra voor professionals

Op deze pagina bundelen we per Huis van het Kind relevante informatie voor onze partners uit het werkveld.
Brasschaat

Speelbabbel

De Speelbabbel is een warme ontmoetingsplek voor (groot)ouder en (klein)kind.

Hier kunnen kinderen van 0 tot 3 jaar nieuw speelgoed ontdekken en hun sociale vaardigheden trainen terwijl (groot)ouders bij een dampend tasje koffie of thee  een praatje slaan en ervaringen kunnen delen.         

Iedereen welkom! Je bezoek is gratis

Waar? Lokaal naast Kind & Gezin, Kerkedreef 10, 2930 Brasschaat.

Wanneer? Elke dinsdag van 10 tot 12 uur (geen speelbabbels op feestdagen en in schoolvakanties)

Partneroverleg 4 april 2019

Op 4 april 2019 willen we opnieuw alle partners samen brengen op het partneroverleg. De voorbije jaren kregen we via dit platform heel wat input vanuit het werkveld en groeiden hieruit verschillende initiatieven en werkgroepen (infoavond Pas Zwanger, werkgroep kinderarmoede, speelbabbels, …).

Maar zeker niet alles werd reeds opgestart of uitgevoerd. Ook komen er steeds nieuwe uitdagingen op ons af. Met de nieuwe gemeentelijke meerjarenplaning 2020-2025 in het vooruitzicht, willen we de visie en ambitie van het Huis van het Kind verder scherp stellen. Waar willen we met het Huis van het Kind staan in 2030? En hoe doen we dit? De weg hiernaartoe willen we samen met u uitstippelen. Afsluiten doen we met een broodje.

Wanneer: donderdag 4 april 2019 van 9u tot 12u30
Waar: GC ’t Gasthuis, Turnhoutsebaan 199, 2110 Wijnegem
Inschrijven via het online inschrijvingsfomulier